УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
УкраїнськаРусскийPolskaEnglish

АРХІВОЗНАВЧИЙ ОБ'ЇЗД ТА "ЛЮБЛІНСЬКА ВЕСНА"

Група під керівництвом професора Л. Ю. Посохової складалася зі студентів 3-5-х курсів, аспірантів та лаборанта кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

АРХІВОЗНАВЧИЙ ОБ'ЇЗД ТА "ЛЮБЛІНСЬКА ВЕСНА"Учасники об’їзду відвідали державні архіви в Радомі, Кельцах, Ченстоховій, архів князів Чарторийських, Національний архів у Кракові, архів Вавелю та архів Яґеллонського університету. Головну увагу було приділено  ознайомленню з сучасною архівної справою Польщі, порівнянню особливостей роботи державних національних архівів з архівами окремих установ, зокрема з архівом Яґеллонського університету чи архівом музею князів Чарторийських. Співробітники архівів пояснювали принципи фондоутворення, зберігання та обробки різноманітних типів історичних документів, демонстрували найбільш цінні та рідкісні з них. Представлені для огляду рукописи та стародруки мають особливий інтерес для спеціалістів з історії Польщі і України, фахівців з геральдики, сфрагістики та палеографії.

Учасники об’їзду мали можливість побувати у бібліотеці Яґеллонського університету у Кракові - однієї з найбільших і найдавніших в Польщі, що має більше 6 млн. одиниць зберігання, відвідати її фонди та книгосховища, познайомитися з сучасною системою обслуговування читачів.

Група студентів та молодих науковців історичного факультету також взяла участь у конференції «Люблінська історична весна», яка проходила 22 – 24 травня на базі Інституту історії університету Марії Кюрі-Склодовської. Молоді науковці з Харкова виступили з доповідями на секціях «Історіографія в добу постмодернізму», «Влада духовна та влада світська – співвідношення протягом історії», «Місця культу на польських землях», «Документ паперовий та електронний в канцелярії та архіві». Учасники презентували результати своїх досліджень широкому загалу, взяли участь у наукових дискусіях та обмінялися досвідом з польськими колегами.

Цього року представники історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна під керівництвом професора Л. Ю. Посохової брали участь в архівознавчому об’їзді в Польщі втретє. Знайомство з польськими архівами, їх фондами та особливостями архівної справи для студентів, аспірантів і співробітників факультету стало можливим завдяки багаторічній співпраці викладачів історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна з Історичним інститутом Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.