УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
УкраїнськаРусскийPolskaEnglish

Міжнародна наукова конференція «Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»

Міжнародна наукова конференція «Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»

 

Харків і Познань – це історично важливі осередки розвитку освіти й науки на теренах України і Польщі. В обох випадках навчальні відіграють важливу роль у формуванні інтелектуально-культурного обличчя міст і їх іміджу за кордоном. Врахування схожості історичної традиції Харкова і Познані є важливим для розуміння їх сучасного становища, пошуку спільних платформ для подальшого розвитку співпраці між ними. Одним із таких шляхів досягнення поставленої мети може стати вивчення минулого двох міст на засадах пошуку паралелей у різних площинах їх історичного буття.

Тематичне поле конференції включало наступні питання:
 
1) місто як феномен індустріалізації;
2) місто як мультикультурне середовище;
3) місто як середовище формування багатьох ідентичностей;
4) місто як феномен освітньо-наукового життя;
5) віддзеркалення питань історії Харкова і Познані в польській та українській історіографії.
 
За підсумками, у Каразинському університеті активно та ярко пройшло засідання тематичної панелі 1: «Практики самореалізації міста в індустріальну і постіндустріальну добу» (модератор – Сергій Посохов, д. і. н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна), де зі своїми доповідями виступали представники студентів-нвуковців (Анна Ісаєва та Дар'я Сохранич - Історичний ф-ту ХНУ ім. В.Н. Каразіна) та Каразинські  науковці (Юлія Кисельова - к.і.н, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології; Роман Любавський - к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з наукової роботи; Ольга Павлова - к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології; Людмила Посохова - д.і.н, професор кафедри історії України; Ольга Красько - к.і.н., Музей історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Ганна Бондаренко - к.і.н., старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Інституту міжнародної освіти; Володимир Дягілєв - к.і.н., доцент, завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Інституту міжнародної освіти; Євген Захарченко - завідувач Навчальної лабораторії історичної інформатики; старший викладач кафедри історії України; Вікторія Іващенко - к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Музею історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Сергій Кушнарьов - к.і.н., доцент, старший викладач кафедри історії Східної Європи; Сергій Посохов - д. і. н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології; Євген Рачков - к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології), а також, Лариса Філіпенко - к.і.н., викладач кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки, науковець Харківського національного автомобільно-дорожного університету і Друге пленарне засідання, де з підсумковіим словом виступав ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України Віль Савбанович Бакіров і відбулась презентація Tetiana Bitkowa - Ph.D., Ukraińsko-Polskie Akademiczne Centrum Nauki i Kultury, Charkowski Uniwersytet Narodowy imienia W.N. Karazina.