УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
УкраїнськаРусскийPolskaEnglish

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (2018/2019 РІК)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (2018/2019 РІК)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (2018/2019 РІК)

 


СПІВРОБІТНИЦТВО
МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТА МІНІСТРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ
РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА


АНКЕТА КАНДИДАТА
НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ
У …... /…… НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 


I. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

1. Прізвище________________________ Ім’я ________________________

По батькові__________ ___________

2. Стать:  Жін  Чол

3. Дата народження ______/______/_______

4. Місце народження: Місто __________________________
Країна ______________________________________

5. Національність____________________________________________________________

6. Громадянство____________________________________________________________

7. Серія і номер закордонного паспорта ________________________________________
Виданий (ким, коли)________________________________________________________
Дійсний до: _______________________________________________________________


ІІ. АДРЕСА

8. Почтова адреса (буде використана для кореспонденції)
Назва вулиці і номер будинку, квартири
___________________________________________________________________________

Місто_____________________________________ Поштовий індекс _________________

Країна _____________________________________________________________________
Телефон________________________________
Електронна адреса ______________________________________


9. Місце проживання (якщо відрізняється від п.8)
Назва вулиці і номер будинку, квартири
___________________________________________________________________________

Місто_____________________________________ Поштовий індекс _________________

Країна _____________________________________________________________________

Телефон________________________________

Електронна адреса ______________________________________


ІІІ. ОСВІТА

10. Школа (середня освіта)

Назва навчального закладу __________________________________________________

Місто____________________________ Країна________________________________

Мова викладання ___________________________________________________________

Початок навчання ______/______/______ Закінчення навчання______/______/______

Атестат (серія, номер, дата видачі) ____________________________________________

11. а) Вища освіта (закінчена)

Назва навчального закладу __________________________________________________

Факультет __________________________________________________________________

Спеціальність _______________________________________________________________

Місто____________________________ Країна________________________________

Мова викладання ___________________________________________________________

Початок навчання ______/______/______ Закінчення навчання______/______/______

Спеціальність ______________________________________________________________

Кваліфікація (бакалавр/спеціаліст/магістр) ______________________________________

Диплом (серія, номер, дата видачі) ____________________________________________

 


б) Вища освіта (внз, у якому кандидат навчається на момент подачі документів)

Назва навчального закладу __________________________________________________

Факультет __________________________________________________________________

Спеціальність _______________________________________________________________

Місто____________________________ Країна________________________________

Мова викладання ___________________________________________________________

Початок навчання ______/______/______ Закінчення навчання______/______/______

Спеціальність ______________________________________________________________

Кваліфікація (бакалавр/спеціаліст/магістр) ______________________________________

 

IV. ВОЛОДІННЯ МОВАМИ

12. Рідна мова ____________________________________________________________

13. Іноземні мови (Зазначити: дуже добре, добре, посередньо, слабо)

Мова

Роки вивчення

Розуміння

Розмовна

Письмо

Читання

Польська

 

 

 

 

 

Англійська

 

 

 

 

 

Іспанська

 

 

 

 

 

Німецька

 

 

 

 

 

Російська

 

 

 

 

 

Французька

 

 

 

 

 

Інша

 

 

 

 

 

Інша

 

 

 

 

 


V. ІНШЕ

13. Прізвище та контактна інформація особи, якій можна повідомити у разі необхідності: ___________________________________________________________________________

Тел. _______________________________________________________________________

Факс_______________________________________________________________________

Електронна адреса _________________________________________________________

VI. НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

14. Тип програми навчання у Польщі, на який кандидат подає заявку:
 - Ступінь магістра (сюди входить навчання на бакалавраті + магістратурі терміном 5 років)

 - Часткове/семестрове навчання (бакалаврат)
(період навчання: 2 семестр навчального року)

 - Стажування (аспірантура):

15. Назва університету у Польщі:
_________________________________________________________________________

16. Спеціальність:
_________________________________________________________________________

17. Термін навчання/стажування (для аспірантів):
_________________________________________________________________________

 


Згідно з чинними у Польщі правилами стипендія Уряду Польщі може бути скасована, якщо стипендіат подав неправдиву інформацію, на підставі якої було призначено цю стипендію.

 


VIІ. ПІДПИС


Підтверджую, що надані мною дані є правдивими та повними. Даю згоду на обробку персональних даних.


Місце ___________________


Дата _______/_______/________ Підпис ________________