UKRAIŃSKO-POLSKIE CENTRUM AKADEMICKIE NAUKI I KULTURY przy PAŃSTWOWYM UNIWERSYTECIE w CHARKOWIE imienia W.N. KARAZINA
УкраїнськаРусскийPolskaEnglish

150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO: OTWARCIE WYSTAWY I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

150 РІЧНИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ: ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ТА МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ2

W 2013 r. Polska obchodzi 150 rocznicę Powstania Styczniowego lat 1863-1864. Razem z Polakami w powstaniu brali udział Litwini, Białorusini i Ukraińcy. Powstanie Styczniowe, znane jako najbardziej masowe ze wszystkich polskich narodowyzwoleńczych powstań 19 w., zwiększało świadomość narodową szerokich warstw społeczeństwa polskiego.

24 kwietnia 2013 r. Konsulat Generalny RP w Charkowie wspólnie z Ukraińsko-Polskim Centrum uniwersytetu im. W. N. Karazina dedykują temu wydarzeniu wystawę i Międzynarodowe sympozjum, w którym wezmą udział Konsul Generalny RP w Charkowie Jan Granat i pracownicy konsulatu, prof. Jarosław Ławski (uniwersytet w Białymstoku), dr. Krzysztof Latawiec (uniwersytet im. М. Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Sergij Posochow, prof. Sergij Kudełko, dr. Tatiana Lichaczowa, studenci, aspiranci i wykładowcy wydziału historycznego uniwersytetu im. Karazina, liczni goście.

Otwarcie wystawy odbędzie się o 12.00 na balkon pierwszego piętra północnego budynku (pl. Swobody, 6). Sympozjum rozpocznie się w Sali Kolumnowej (parter północnego bydynku) о 13.00.