UKRAIŃSKO-POLSKIE CENTRUM AKADEMICKIE NAUKI I KULTURY przy PAŃSTWOWYM UNIWERSYTECIE w CHARKOWIE imienia W.N. KARAZINA
УкраїнськаРусскийPolskaEnglish

 • CHRONOLOGIA WYDARZEŃ 

  19/09/2012 – otwarcie Centrum współpracy międzynarodowej Uniwersytetu imienia V.N. Karazina z udziałem Konsula Generalnego RP w Charkowie p. Jana Granata.

  20-27/09/2012 – studentów Politechniki Łódzkej do wydziału Mechaniki i Matematyki Uniwersytetu Karazina dla praktyki zapoznawczej

  17-23/09/2012 – wizyta studentów Politechniki Łódzkej do wydziału Ekonomii Uniwersytetu Karazina dla praktyki zapoznawczej

  15/09/2012 – Wizyta do Uniwersytetu imienia V.N. Karazina p. Jerzy Karola Buzeka i wykład dla studentów (z udziałem Konsula Generalnego RP w Charkowie)

  25/08-01/09/2012 – wizyta studentów wydziału ekonomicznego Uniwersztetu Karazina do Politechniki Łódzkiej dla praktyki zapoznawczej

  11-14/07/2012 – V Światowy Kongres z Etyki Biznesu w Warszawie (Universitet imienia Leona Kozmińskiego). Prezentowanie reportu przygotowanego przez prof. T.W. Merkulowa i dr. T.V. Bitkowa «Opportunism and reciprocity in economic behavior: “Public Goods” game results - case study of Ukraine». Publikacja artykuły w materiałach konferencyjnych.

  9-22/07/2012 – udział studentów wydziału Ekonomii w Szkole Letniej Uniwersytetu Łódzkiego "Cohesion and Socio-Economic Tensions in the Process of International Integration".

  8-14/06/2012 – udział dyrektora Centralnej biblioteki naukowej Uniwersytetu imienia W.N. Karazina w Konferencji Międzynarodowej "Znaczenie i badania jakości pracy w bibliotekach" na Politechnice Łodzkiej. Omówienie i podpisanie Umowy o współpracy bibliotek obu uczelni.

  04/05/2012 – koncert Romana Peruckiego (organ) z okazji świętowania Dnia Konstytucji RP (zorganizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Charkowie).

  25/04/2012 – udział studentów wydziału Filologii Kharkowskiego Uniwerzytetu imienia W.N. Karazina w spotkaniu ze współczesnym pisarzem polskim Januszem Leonem Wiśniewskim, zorganizowanym przez Konsulat Generalny RP w Charkowie w ramach corocznego jarmarku książkowego „Świat książki”.

  21-24/04/2012 – udział studentów wydziału Ekonomii Uniwersytetu imienia W.N. Karazina w Studenckiej Naukowej Konferencji Międzynarodowej "Logistyka – współczesne trendy i wyzwania", zorganizowanej przez Politechnikę Łódzką.

  27/03/2012 – wizyta delegacji ze Studium Języków Obcych Politechniki Łódzkiej (Anna Zarzycka, Ewa Mierosławska, Sebastian Sobczyński) do Uniwersytetu Karazina z celem wymiany doświadczeń w zakresie metodyki nauczania języków obcych. W ramach wizyty odbył się "okrągły stół" w Centrum Oświaty Międzynarodowej naszego Uniwersytu, goście wzięli udział w lekcjach języka polskiego i chinskiego.

  26/03/2012 – podpisanie Umowy między Politechniką Łódzką a Uniwersytetem imienia W.N. Karazina o realizacji Programu wspólnego kształcenia studentów w zakresie zarządzania (licencjat).

  21/03/2012 – wykład dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk, doktora Hanny Krajewskiej „Kobiety w polityce na przykładzie postaci historycznej – Roksolany”, oraz otwarcie wystawy „Kobiety w nauce polskiej” (organizaowane wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Charkowie i Centralną bibliotekę naukową Uniwersytetu Karazina).

  13-15/02/2012 – wizyta delegacji wydziału Ekonomii Uniwersytetu imiena W.N. Karazina do Politechniki Łódzkiej z celem omówienia perspektyw organizacji wspólnego Programu studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzania.

  7-8/02/2012 – wizyta delegacji Uniwersytetu Szczecińskiego do Uniwersytetu Karazina. Podpisanie Umowu o współpracy pomiędzy uczelniami.

  27/01/2012 – Świętowanie 106 rocznicy Uniwersytetu imienia W.N. Karazina. Gość honorowy – Generalny Konsul RP w Charkowie Jan Granat.

  07/12/2011 – Międzynarodowe Sympozjum «Wybitne Polacy Regionu Charkowskiego» (orzanizowany wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Charkowie i Centralną bibliotekę naukową Uniwersytetu imienia. W.N. Karazina). Uczestnicy ze strony polskiej: Barbara Klimczyk (Uniwersytet Opolski), dr. Andrzej Kłubiński (PAN, Warszawa), Jarosław Książek (Radca-Minister Ambsady RP w Moskwie), prof. Anna Jaremus-Lewandowska (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, Poznań), przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Charkowie: Generalny Konsul Jan Granat, Konsul Halina Granat, Wicekoncul Anita Staszkiewicz.

  06/12/2011 – wykład dr. Andrzeja Kłubińskiego, otwarcie wystawy w Centralnej bibliotece naukowej Uniwersytetu imienia W.N. Karazina "Polscy badacze Syberii", organizowanej przez Archiwum PAN przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

  02/12/2011 – dyskusja panelowa "Pogranicze – strefa wielkich herezji?" w ramach projektu "Lekcje Miłosza dla Ukrainy". Główni dyskutanci: Krzysztof Czyżewski (Polska), Mykoła Riabczuk (Ukraina), Serhij Żadan (Ukraina). Moderator: Jarosław Hrytsak (Ukraina). Projekt został realizowany przez organizację pozarządową "Forum Wydawców" (Lwów) przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (MKiDN), Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Instytutu Książki w Krakowie.

  30/11/2011 – Wizyta Ambasadora RP w Ukrainie Henryka Litwina do Uniwersytetu imienia W.N. Karazina. Zwiedzanie wystawy rzadkich książek polskich w Centralnej bibliotece naukowej.

  29/11/2011 – spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie z okazji przyjazdu Ambasadora RP w Ukrainie Henryka Litwina.

  25/11/2011 – wizyta i wykład Dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Marii Anny Potockiej "Historia wokół sztuki i w sztuce" (spotkanie organizowane przez katedre media komunikacji Uniwersytetu Karazina przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie).

  14-15/11/2011 – wizyta delegacji Wydziału organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej do wyydziału Ekonomii Uniwersztetu imienia W.N. Karazina. Robocze spotkanie na Wydziale Ekonomii w celu analizy porównawczej programów studiów na kierunku zarządzanie w PŁ i Uniwersytetu Karazina, przygotowanie projektu Umowy między uczelniami o Programie wspólnego kształcenia studentów w zakresie zarządzania (licencjat).

  17/09/2011 – seminarium na Charkowskim Instytucie Ekonomii i Handlu "Perspektywy Ukrainsko-Polskiej Współpracy w obwodzie Charkowskim", organizowane przez orgaizację pozarządową "Wiwat Sokrat" w ramach proektu współpracy rejionu Derhaczowskiego (obwód Charkowski) z miastem Sosnowiec województwa Śląskiego (Polska).

  13-15/09/2011 – wizyta delegacji Uniwersytetu imienia W.N. Karazina pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu, członka Akademii nauk Ukrainy W.S. Bakirowa i Prorektora prof. Z.F. Nazirowa na Politechnikę Łódzką. Wycieczka do Warszawy.

  30/06/2011 – podpisanie Umowy o współpracy między Uniwersytetem imienia W.N. Karazina a Centrum Badań Kosmicznych PAN (Warszawa).

  16/05/2011 – kolokwium Międzynadowy na Uniwersytecie imienia W.N. Karazina "Ukraina-Polska: stypendia i programy naukowe" (zorganizowane wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Charkowie). Uczestnicy ze strony polskiej: Anna Kuźma, Radca Ambasady RP w Kijowie, Andrzej Zakrzewski (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski), Anna Więcek z Polsko - Amerykańska Komisja Fulbrighta), Bogumiła Berdychowska (Narodowe Centrum Kultury, Warszawa), Konsul Generalny RP w Charkowie Jan Granat, Wicekoncul Anita Staszkiewicz.

  05/05/2011 – podpisanie Umowy o współpracy między Uniwersytetem imienia W.N. Karazina a Uniwersytetem Łódzkim.

  20-28/08/2011 – wizyta studentów Politechniki Łódzkiej do wydizału Fizyko-Technicznego Uniwersytetu Karazina dla odbycia praktyki letnej.

  5-15/08/2011 – wyjazd studentów wydziału Fizyko-Technicznego naszego Uniwersytetu dla odbycia praktyki letniej na Politechnice Łódzkiej.

  3-17/07/2011 – udział studentów Wydziału Ekonomii w Szkole Letniej Uniwersytetu Łódzkiego «The Global Crisis and Its Socio-Economic Consequences»

  06/04/2011 – wizyta Prorektora ds. Nauki Politachniki Łódzkiej prof. Ireneusza Zbicińskiego do Uniwersytetu imienia W.N. Karazina; podpisanie Umowy o współpracy między Uniwersytetem Karazina a Politechniką Łódzką, oraz między Politechniką Łódzką a Politechniką Charkowską, między Politechniką Łódzką a Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury.