UKRAIŃSKO-POLSKIE CENTRUM AKADEMICKIE NAUKI I KULTURY przy PAŃSTWOWYM UNIWERSYTECIE w CHARKOWIE imienia W.N. KARAZINA
УкраїнськаРусскийPolskaEnglish

WIZYTA DELEGACJI Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛОДЗІ

W skład delegacji wchodzili Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PUŁ prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, Prodziekan ds. Studentskich dr Anna Stankiewicz-Mróz, Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Kształcenia dr inż. Maciej Bielecki, Dziekan Wydziału Inżynerii Procesowej i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek oraz i dwóch studentów. Przedstawiciele Wydziału Organizacji i Zarządzania wzięli udział w Międzynarodowej konferencji „The state and perspectives of social responsibility of economic agents in the modern world”, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym. Tamżeo dbyły się spotkania ze studentami-uczestnikami Programu podwójnych dyplomów z kierunku „Management” studiów pierwszego stopnia oraz posiedzienie z Dziekanem Wydziału Ekonomicznego Oleksandrem Dawydowym, kuratorem Programu od wydziału Wolodymyrom Rodczenko, przedstawicielami wydziału i dyrektorem Ukraińsko-Polskiego Centrum. Na posiedzieniu zostali omówieni perspektywy podpisania umowy o kształceniu magistrów z kierunku „Management” i kierunki współpracy naukowej pomiędzy dwoma wydziałami.

Szczegóły podpisania umowy o „podwójnych dyplomach” zostali omówieni przez przedstawicieli dwóch innych wydziałów z władzami Mechaniko-matematycznego i Ekologicznego Wydziałów ChNU imienia W.N.Karazina. Polskie profesorowie przeczytali wykłady dla studentów wymienionych wydziałów.

Delegacja PUŁ została przyjęta przez Prorektora ds. Nauki i Pracy Pedagogicznej (współpraca międzynarodowa) dr. Zarifa Nazyrowa oraz Prorektora ds. Nauki i Pracy Pedagogicznej prof. dr hab. Mykołę Azarenkowa.