UKRAIŃSKO-POLSKIE CENTRUM AKADEMICKIE NAUKI I KULTURY przy PAŃSTWOWYM UNIWERSYTECIE w CHARKOWIE imienia W.N. KARAZINA
УкраїнськаРусскийPolskaEnglish

SPOTKANIE Z PROFESORAMI Z UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

ЗУСТРІЧ ПРОФЕСОРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВЬСКОЇ

Spotkanie odbyło się w ramach Umowy o współprace między Charkowskim Uniwersytetem Narodowym imienia W.N.Karazina (ChNU) a Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej (Lublin, Polska) i za programem współpracy pomiędzy wydziałem historycznym ChNU a Instytutem historii UMCS, przy wsparciu Ukraińsko-Polskiego Akademickiego Centrum Nauky i Kultury ChNU im. W.N.Karazina.

Na spotkaniu kierownictwem, pracownikami i studentami wydziału historychnego Polscy ta ukraińscy naukowcy omówili aktualne problemy historycznego wykształcenia w Ukrainie i Polsce, oraz plan współpracy pomiędzy wydziałem historycznym ChNU im W.N.Karazina a Instytutem historii UMCS na rr. 2014-2015, oraz.

Polskie koledzy podzielili się doświadczeniem Instytutu Historii UMCS co do organizacji współczesnych projektów historycznych (rekonstrukcje historyczne, Centrum Dokumentacji historii sporu etc.).

Więcej informacji można zobaczyć na stronie internetowej wydziału historycznego http://history.karazin.ua/news